Vay thế chấp mua ô tô

Ngân hàng còn xem xét, thẩm định nguồn thu nhập, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của anh để có thể xác định mức vay, thời hạn vay phù