Cho vay mua nhà đất.

Thời gian vay: Tối đa lên đến 15 năm. Có thể tùy chọn thời gian vay theo ý muốn của Khách hàng.