Lãi ngân hàng - hiểu sao cho đúng

Hiện tại lãi vay ngân hàng khi vay tín chấp tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân được các ngân hàng công bố do động 10-15%/năm. Khách hàng khi vay thường ưu lãi suất thấp, ít để ý cách tính lãi vay, nên với lãi suất trên, thường khách hàng sẽ cho là thấp. Ngoài ra, đa số khách hàng cá nhân cũng không hiểu rõ cách tính lãi suất cho vay của các ngân hàng. Vậy lãi suất trên có thật sự rẻ hay không?

lai vay ngan hang

Đầu tiên, nếu so với mặt bằng cho vay hiện nay và so với lãi suất huy động (ở mức 8,5%/năm cho các kỳ hạn huy động trên 1 năm) thì mức lãi suất cho vay trên là khá thấp.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ càng bảng tính vốn gốc và lãi phải trả hằng tháng của ngân hàng, khách hàng sẽ thấy với lãi suất 10 – 15%, trong suốt quá trình vay, ngân hàng sẽ luôn tính lãi trên số tiền vay theo dư nợ ban đầu.

Ví dụ, nếu bạn vay 60 triệu, thời gian trả góp 12 tháng. Hàng tháng, ngân hàng sẽ tính lãi bằng cách lấy 60 triệu đồng nhân cho lãi suất tháng (10% chia 12 tháng), tiền lãi sẽ là 500.000 đồng/tháng.

Theo  ví dụ trên, trong 12 tháng, lãi vay phải trả là 500.000 đồng * 12 tháng = 6 triệu đồng.

Ở đây, sẽ thấy, mặc dù hàng tháng khách hàng đã trả vốn gốc là 5 triệu đồng, nhưng NH không trừ ra khỏi vốn gốc ban đầu (60 triệu đồng) để tính lãi cho khách hàng. Điều này làm cho tiền lãi phải trả cao hơn thực tế.

Nếu ngân hàng tính lãi vay cho khách hàng bằng cách sau mỗi kỳ trả vốn gốc, phần gốc còn lại để tính lãi sẽ giảm tương ứng (thuật ngữ  thường dùng là tính lãi theo dư nợ giảm dần). Lấy ví dụ trên, nếu tính lãi theo dư nợ giảm dần, thì tháng đầu tiên, khách hàng sẽ trả lãi là 500.000 đồng (60 triệu x 10%/12 tháng).

Đến tháng thứ hai, tiền lãi giảm còn 458.333 đồng (60 triệu trừ 5 triệu * lãi suất tháng). Tương tự, giống như tên gọi của phương thức tính lãi này, dư nợ gốc sau mỗi kỳ hạn sẽ giảm dần và do đó lãi phải trả cũng giảm theo.

Vì vậy, nếu phải lựa chọn một phương thức trả nợ vay nào đó, khách hàng nên tính toán thu nhập hằng tháng, tổng tiền lãi phải trả theo từng phương thức, khả năng chịu đựng rủi ro khi lãi suất thay đổi…

Trong ví dụ trên, tổng số tiền lãi phải trả theo phương thức lãi suất vay 10%/năm (phương thức dư nợ ban đầu) sẽ gần bằng với lãi suất từ 18% đến 19%/năm theo dư nợ giảm dần. Nếu phải bắt buộc chọn phương thức trả lãi theo dư nợ ban đầu thì lãi suất này phải thấp hơn nhiều so với lãi suất cho vay theo phương thức dư nợ giảm dần.

Hiện nay, nhiều ngân hàng lãi suất cho vay tiêu dùng (vay tín chấp) tính lãi theo dư nợ giảm dần vào khoảng 15 – 25%/năm. Như vậy, khách hàng nên có thỏa thuận giảm bớt lãi suất khi vay theo dư nợ ban đầu (có thể yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất xuống mức thấp hơn mức 10%/năm nêu ở đầu bài).

(Theo Doanh nhân Sài Gòn)


Các tin khác