Lãi suất vay tín chấp

Lãi suất vay tín chấp

 

Cách tính lãi suất

Có 2 cách hiểu về lãi suất vay tín chấp của các ngân hàng hiện nay:

1./ Lãi suất cố định ban đầu (hay còn gọi là  lãi suất gốc hoặc lãi suất phẳng)

  • Là lãi suất tính trên số dư nợ ban đầu và tính cố định hàng tháng cho tới khi hết hạn hợp đồng. 

2./ Lãi suất giảm dần

  • Là lãi suất tính trên số dư nợ  gốc còn lại sau khi đã thanh toán 1 phần gốc hàng tháng cho ngân hàng.

lai suat vay tin chap

 

 

 

 

 

 

Các vấn đề cần chú ý:

  • Lãi suất cố định và lãi suất giảm dần tuy khác nhau về cách hiểu và con số nhưng tổng số tiền phải trả khi hết hạn hợp đồng là ngang nhau (chênh lệch không đáng kể). Ví dụ: Lãi suất 1.52%/ tháng tính theo lãi suất cố định sẽ tương đương với 2.63%/ tháng nếu tính theo lãi suất giảm dần.
  • Nếu cần một con số hình tượng để hình dung số tiền phải trả hàng tháng, bạn hãy tính như sau:

Số tiền phải trả hàng tháng = số tiền vay/thời gian vay + số tiền vay*lãi suất cố định hàng tháng.

Ví dụ: bạn vay 10 triệu trong 12 tháng với lãi suất cố định 1.52%/tháng, thì số tiền phải trả hàng tháng = 10 triệu/12 tháng + 10 triệu * 1.52% = 0,985 triệu.

  • Ngân hàng thường chọn ghi lãi suất giảm dần trong hợp đồng vay tín chấp để đảm bảo hạn chế yếu tố rủi ro trong việc quản lý thời gian vay của khách hàng.
  • Lãi suất là không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng
  • Khách hàng có quyền tất toán (trả trước hạn) hợp đồng, khi đó khách hàng chỉ phải trả số tiền gốc còn lại cộng với mức phí phạt trả trước (2- 4% trên số tiền gốc còn lại)


Các tin khác